Chính Sách Bảo Hành

Điều kiện bảo hành:

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.

Sản phẩm bị lỗi do Nhà sản xuất.

Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.

Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua 

Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
 

Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1

Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.

Khách hàng tự ý can thiệp sản phẩm không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.

Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng, và lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.

Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của Nàng Thơ Beauty sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi

 tiến hành các thủ tục bảo hành.